POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”). W związku z tym informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, a które to przekazywane są poprzez:

przesyłane nam wiadomości mailowe, rozmowy telefoniczne czy też korzystanie z naszych usług

Pragniemy Państwa powiadomić, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (udostępnione przez Państwa dane) jest Sztuka Zapisana działająca pod Wydawcą DESIGN PROJECT KRZYSZTOF SKRZECZ u numerze NIP 726-001-38-65 w Łodzi ul. Moskule 61 91-530.

Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu informowania o działalności, ofercie magazynu SZTUKA ZAPISANA, w tym powiadamiania o nowościach wydawniczych oraz wydarzeniach promocyjnych i wzajemnej współpracy.

Państwa dane osobowe (adres, telefon i adres mail) udostępniamy jedynie w przypadku zamówień z naszej strony: firmie kurierskiej DPD, która realizuje przesyłkę oraz podmiotom obsługującym naszą księgowość. Wszystkie dane udostępniamy wyżej wymienionym podmiotom wyłącznie w minimalnym wymaganym zakresie. Nikomu innemu danych tych nie udostępniamy.

Jeżeli Użytkownik chce zmienić podane przez niego dane osobowe, prosimy o kontakt mailowy redakcja.sztukazapisana@gmail.com

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody) jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 „Zgodność przetwarzania z prawem”).

Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz dostawcom usług transportowych, wyłącznie w celu realizacji ww. celów.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności

error: Content is protected !!