Wystawy bliskie i dalekie

“WIDOK NA MORZE” SZKOŁY JOSEPHA CLAUDE VERNETA PONOWNIE W LUBLINIE

Osiemnastowieczny obraz wykonano w technice olejnej na płótnie. Jest to najprawdopodobniej dzieło naśladowcy Josepha CLaude Verneta (francuskiego marynisty, pejzażysty i miedziorytnika okresu klasycyzmu) a tym samym jednego z najważniejszych twórców klasycznego pejzażu morskiego. Obraz stanowi interpretację płótna zatytułowanego Brouillard du Matin z dawnej kolekcji d’Orsay.

W grudniu 2022 roku pejzaż został wystawiony do sprzedaży na aukcji w Monako. Dzieło zostało zidentyfikowane, jako polska strata wojenna utracona ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie. Oględziny obrazu, przeprowadzone 16 grudnia 2022 r. przez pracowników Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, wykazały, że obraz został prawdopodobnie wycięty ze swojej pierwotnej oprawy, o czym świadczą nieregularne krajki oryginalnego płótna. Fotografie wykonane w świetle podczerwieni (IR) ujawniły zmiany w samej kompozycji dzieła, które miały na celu przykryć zniszczony obszar warstwy malarskiej. Na podstawie dokumentacji przekazanej przez Departament Restytucji Dóbr Kultury, dotychczasowy posiadacz zdecydował o dobrowolnym zwrocie obiektu stronie polskiej. To pierwszy przypadek, kiedy działania restytucyjne podjęte zostały na terytorium Monako.

Szacuje się, że podczas II wojny światowej Polska utraciła około 600 tys. dzieł sztuki i 70 mln woluminów. Od 1992 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego gromadzi dane na temat strat wojennych, za które uznaje się ruchome dobra kultury utracone w wyniku II wojny światowej z terenów Polski po 1945 r. Prowadzi również bazę strat wojennych, która obejmuje 23 działy, w tym: malarstwo, rzeźbę, grafikę, meble, tkaniny, porcelanę, szkło, złotnictwo, militaria, zbiory numizmatyczne i archeologiczne. Do chwili obecnej w bazie zarejestrowano ok. 63 tys. rekordów.

Materiały prasowe Muzeum Narodowego w Lublinie.

error: Content is protected !!