Recenzje przy espresso

VERMEER SZTUKI – KONKURS Z KSIĄŻKĄ

Z okazji premiery książki Wydawnictwa REBIS

TO JA BYŁEM VERMEEREM Frank Wynne

zapraszamy Was do konkursu, w którym jedna osoba może wygrać wyżej wspomnianą pozycję.

Konkurs rozpoczyna się dnia 22.06.2023 r. godz. 10.00, a kończy się dnia 25.06.2023 r. o godz. 12.00 czasu polskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.05.2023 po godzinie 20.00 na profilach social media Organizatora. Organizator wyłoni zwycięzce konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Organizatora –

w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/sztuka_zapisana/

oraz na facebooku: https://www.facebook.com/sztukazapisana

Informacje o Konkursie znajdą się także na stronie Organizatora www.sztukazapisana.pl, gdzie umieszczony będzie regulamin.

Co należy zrobić?

  • Skomentuj post ORGANIZATORA w serwisie Instagram/facebook z odpowiedzią: który obraz Jana Vermeera jest mi najbliższy i dlaczego?
  • Udostępnij post konkursowy jako swoją relacje w serwisie instagram lub facebook i oznacz organizatora
  • zaobserwuj profil SZTUKI ZAPISANEJ

Organizator przy wyborze laureatów bierze pod uwagę wartość artystyczną i literacką udzielonych wypowiedzi.

Życzymy literackich uniesień i wygranej


Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram lub/i facebook wykona Zadanie Konkursowe. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram/facebook do maksymalnie 7 ( siedmiu)  dni roboczych od zakończenia Konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci książki jest przesłanie do dnia 11.06.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), telefon. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.

Pełny regulamin Konkursu dostępny w pliku

error: Content is protected !!