Wystawy bliskie i dalekie

ADAM MARCZYŃSKI. LIRYZM I FORMA. WYSTAWA W KRAKOWIE

Adam Marczyński (1908–1985) był jednym z najciekawszych krakowskich artystów po II wojnie światowej. Blisko 60 prac ­ obrazów, grafik i szkiców ­­­­- z lat 40., 50., i 60. XX wieku jego autorstwa można oglądać w galerii Pawilonu Józefa Czapskiego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Na wystawę składają się dzieła zarówno z samego Krakowa, z którym związany był twórca jak i z łódzkiego Muzeum Sztuki. Marczyński – malarz, grafik, rzeźbiarz, autor asamblaży, scenograf, ilustrator, pedagog szukał zawsze własnej drogi. W latach 1945–1979 był wykładowcą w ASP. W 1956 roku, wraz ze Zbigniewem Pronaszko, Markiem Włodarskim, Jerzym Nowosielskim oraz Tadeuszem Dominikiem i Antonim Kenarem, reprezentował Polskę na Biennale Sztuki w Wenecji. W swej twórczości powojennej łączył doświadczenia kubistów, ekspresjonistów i surrealistów  z polską odmianą postimpresjonizmu – koloryzmem. Konsekwentnie, przez dwie i pół dekady, odchodził od realizmu i zbliżał się do abstrakcji.

Zbigniew Herbert napisał o nim:

„Adam Marczyński jest przykładem na to, że wielkie szkoły nie wygasają bezpowrotnie, a sztywne podziały historyków są sztuczne (…). Z impresjonizmu wyniósł Marczyński ogromną wiedzę kolorystyczną, zamiłowanie do trudnych i niebanalnych akordów barwnych, a zdobyczą jego doświadczeń graficznych jest nieomylna kreska, którą można oddać lot ptaka. Taka jest dusza jego malarskich poematów: ptasia, roślinna, owadzia. Leży na tych płótnach wielkie łagodne światło odbite w wodzie”.

WYSTAWA CZYNNA OD 29.09.2023 DO 31.12.2023

https://mnk.pl/wystawy/adam-marczynski-liryzm-i-forma

Muzeum Narodowe w Krakowie; www.zbiory.mnk.pl ;MNK II-b-1798;;fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Materiały prasowe MNK

error: Content is protected !!